loading
facebook twitter
 • ETI ponúka možnosť zotrvať v izbe až do Vášho transferu, bez poplatku.

 • Priame lety z Bratislavy, Košíc a Sliača

 • Najväčší touroperátor špecializovaný na Egypt

 • Žiadne poplatky za rezerváciu

 • Transfer z letiska priamo do RED SEA HOTELS

 • Všetky ceny sú konečné!!!

Vyhľadať a rezervovať


Service-Hotline
02 - 32 11 11 32
Poradenstvo & rezervácie:
Po-Pia 09:00 – 18:00

ETI Ochrana osobných údajov

 

ETI Ochrana osobných údajov

 • 1. Online princípy ochrany osobných údajov
 • 2. Ktoré informácie o Vás zhromažďujeme a za akým účelom?
 • 3. Ochrana osobných údajov a všeobecné ustanovenia
 • 4. Odvolanie a právo kontroly
 • 5. Newsletter
 • 6. Bezpečnosť údajov
 • 7. Používanie súborov cookie
 • 8. Služba Google Analytics
 • 9. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

1. Online princípy ochrany osobných údajov

U užívateľov internetu stále viac rastie neistota a nedôvera, či a aké osobné údaje týkajúce sa ich osoby sú zhromažďované, ukladané, spracovávané a prípadne odovzdávané tretej osobe. Zákon o ochrane osobných údajov, a tým aj Vašu privátnu sféru berieme veľmi vážne. Z tohto dôvodu prísne dodržiavame zákonné predpisy o ochrane údajov a robíme všetko preto, aby sme Vašu privátnu sféru ochránili. 

Vami dodané údaje (prostredníctvom emailu alebo kontaktného formulára) slúžia výlučne na spracovanie Vašej požiadavky.

Ukladajú a spracúvajú sa len tie údaje, ktoré sú k tomu nevyhnutné. Vašim vstupom na webovú stránku sa na našom serveri ukladajú informácie o vstupe (dátum, čas, prezeraná stránka). Tieto informácie slúžia výhradne na štatistické účely. Vyhodnotenia sú uskutočňované len v anonymizovanej forme. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám. Nepoužívame JAVA-Applets, ani ActiveX-Controls.  

Upozorňujeme však na to, že naše stránky môžu obsahovať prepojenia na webové stránky iných prevádzkovateľov, na ktorých sa vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Nemáme vplyv na to, či ich prevádzkovatelia ustanovenia o ochrane osobných údajov dodržiavajú.

 

2. Ktoré informácie o Vás zhromažďujeme a za akým účelom?

Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, emailová adresa, ulica, PSČ, miesto/mesto, telefónne číslo, dátum narodenia) sú u nás ukladané len vtedy, ak tieto údaje dobrovoľne poskytnete resp. ak sú tieto údaje nevyhnutné. Je tomu tak hlavne pri rezervovaní Vášho zájazdu, ale aj pri vyplnení kontaktného formulára, pri účasti vo výhernej hre, pri odoberaní newslettera, alebo pri účasti na anketách. Pri rezervácií a v prípade platby kreditnou kartou sú potrebné ešte aj údaje o type kreditnej karty, číslo Vašej kreditnej karty, dátum exspirácie kreditnej karty a overovacie čísla na zadnej strane kreditnej karty. Zadaním týchto údajov súhlasíte s ich uložením. Vaše údaje budú podľa ustanovení ochrany osobných údajov dôverne spracované a internetom prenesené použitím šifrovaného protokolu SSL. 

Upozorňujeme na to, že Vaše osobné údaje môžu byť za účelom realizácie rezervácie resp. zájazdu prípadne odovzdávané aj do zahraničia príslušným prevádzkovateľom služieb (letecké spoločnosti, hotely a i.). 

Ak v rámci uskutočnenia rezervácie alebo odberu newslettera budete súhlasiť s tým, že Vaše údaje budú odovzdané ďalej pre účely reklamy a iných ponúk, Vaše údaje uložíme a spracujeme alebo tým poveríme subjekt, ktorý sa zaviazal ochranu Vašich údajov dodržiavať. Vaše údaje neposkytujeme tretím subjektom mimo rámca nášho koncernu. Vašim vstupom na našu webovú stránku zhromažďujeme údaje ako dátum, čas a navštívené stránky. 

Tieto údaje nebudú spojené s Vašimi osobnými údajmi, budú len vyhodnotené v anonymizovanej forme a slúžia výlučne na štatistické účely, ako aj na účel zlepšovania našej ponuky pre klientov

 

3. Ochrana osobných údajov a všeobecné ustanovenia

Zhromažďovanie a spracovanie všetkých osobných údajov je uskutočňované na základe slovenských ustanovení o ochrane osobných údajov. Zhromažďované a partnerom poskytované budú len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie Vášho zájazdu. Naši partneri a spolupracovníci sú v súvislosti s ochranou údajov zmluvne viazaní mlčanlivosťou.

 

4. Odvolanie a právo kontroly

Proti ďalšiemu využívaniu Vašich osobných údajov na reklamné účely a/alebo poskytovaniu týchto údajov tretím osobám za účelom reklamy sa môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou, zaslaním poštovej zásielky na adresu ETI Slovensko, spol. s r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava alebo emailom na info@eti-slovensko.sk. Po prijatí Vášho odvolania Vám bude okamžite pozastavené zasielanie akékoľvek reklamy vrátane nášho katalógu a/alebo poskytovanie Vašich údajov tretím osobám za účelom reklamy. 

Ste oprávnení na požiadanie a bezplatne získať od nás informáciu o Vašich uložených osobných údajoch. Okrem toho máte právo na spresnenie, zmazanie alebo zablokovanie Vašich údajov. Na zmazanie údajov sa za určitých okolností môžu vzťahovať určité zákonné predpisy, týkajúce sa hlavne údajov poskytnutých pre účtovné účely. Údaje budú vymazané, ak ich uloženie nie je z v.u. dôvodov už viac potrebné. Okrem toho môžete kedykoľvek podať odvolanie proti ukladaniu Vašich osobných údajov – ak tomu nebránia zmluvné alebo zákonné dôvody. V tejto súvislosti sa obráťte prosím na info@eti-slovensko.sk

 

5. Newsletter

Príležitostne by sme Vás chceli informovať o našich ponukách a službách, alebo od našich partnerov, a k tomu využívame Vaše osobné údaje. Ak si to neželáte, môžete na v.u. adrese podať proti tomu odvolanie. 

Letáčiky, tzv. newsletter, Vám zasielame výlučne na základe Vášho aktívneho súhlasu. Odoberanie letáčikov, môžete kedykoľvek zrušiť, ak sa obrátite na emailovú adresu uvedenú v Impressum alebo kliknete na link zrušenia odberu uvedenom na konci každého newslettera.

 

6. Bezpečnosť údajov

Spoločnosť ETI Slovensko prijala nevyhnutné technické a organizačné opatrenia k tomu, aby ochránila Vami poskytnuté osobné údaje pred stratou, poškodením, manipuláciou a neoprávneným prístupom tretích osôb.

Pre zabezpečenie bezpečnosti prenosu údajov medzi Vašim prehliadačom a naším internetovým systémom, používame technológiu kódovania Secure Socket Layer (SSL).

 

7. Používanie súborov cookie

Na našej webovej stránke používame tzv. „cookies“.

Cookies sú textové súbory, ktoré prehliadač ukladá na Vašom pevnom disku. Tieto súbory obsahujú informácie o tom, aké webové lokality ste navštívili a aké reklamné prostriedky ste si prezreli. Súbory cookies však nikdy neumožňujú zistenie osobných údajov akými je napr. meno, adresa, emailová adresa atď. Prevádzkovatelia webových lokalít používajú cookies, aby napr. preverili, či ste oprávnení prezerať si určité informácie na konkrétnej webovej stránke. 

Váš prehliadač si nevyžaduje žiadne špeciálne nastavenia, aby tieto cookies boli vo Vašom počítači uložené. Prehliadač akceptuje cookies v štandardných nastaveniach a ukladá ich napr. v zozname „Temporary Internet Files“ (dočasné internetové súbory), keďže nepredstavujú žiadne bezpečnostné riziko. 

Ak si neželáte, aby spoločnosť ETI Slovensko, spol. s r.o. a jej partneri používali súbory cookies, deaktivujte túto funkciu vo Vašom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi Vášho prehliadača.

Po akceptovaní našich cookies zostávajú tieto súbory vo Vašom počítači 2 roky, ak ich samozrejme nevymažete. Upozorňujeme však na to, že vypnutie cookies môže obmedziť prezeranie a používanie konkrétnej webovej stránky a jej služieb. 

Webové majáky používame výlučne na štatistické účely, na zhromažďovanie údajov o počte anonymných používateľov. V následných vyhodnoteniach potom vidíme, ktoré internetové stránky si naši návštevníci prezreli a ktoré úkony vykonali. 

Vašu IP adresu nepoužívame s úmyslom identifikovať Vašu osobu, ale za účelom zhromažďovania údajov, o.i. o prevádzke internetu. Tieto informácie sú vyhodnocované službou Google Analytics www.google.com/analytics.

 

8. Služba Google Analytics

Táto webová lokalita využíva nástroje služby Google Analytics, webovú digitálnu analýzu spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sú ukladané na vašom počítači,  a ktoré umožňujú analýzu používania webovej lokality. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy), vytvorené súborom cookie, sú prostredníctvom Google prenášané a ukladané na server v USA. Google využíva tieto informácie za účelom vyhodnotenia vášho používania danej webovej lokality, vyhotovenia reportov/hlásení pre prevádzkovateľov webovej lokality o aktivitách ich webovej lokality a za účelom rozšírenia služieb spojených s používaním webovej lokality a internetu. Google môže tieto informácie prípadne posielať aj tretím osobám, ak to je zákonne predpísané alebo ak sú tretie osoby poverené spoločnosťou Google spracovaním týchto údajov. Spoločnosť Google nevytvorí v žiadnom prípade spojitosť Vašej IP adresy s ostatnými, inými údajmi z Google. Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť príslušnými nastaveniami softvéru Vášho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že vtedy prípadne nebudete môcť v plnom rozsahu využiť všetky funkcie tejto webovej lokality. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním zhromaždených údajov spoločnosťou Google spôsobom, formou, ako aj za účelom opísanými vyššie. 

Zhromažďovanie a ukladanie údajov môžete kedykoľvek odmietnuť, a to nainštalovaním tzv. pluginu (zásuvný/prídavný modul) z tejto webovej lokality: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Naša webová stránka využíva funkciu anonymizácie službou Google Analytics. IP adresy sú takto ukladané a spracované len v skrátenej forme, a tým nie je možné priradenie k osobe.

  

9. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť ETI Slovensko, spol. s r.o. sa zaväzuje k dodržiavaniu vyššie uvedených bodov o ochrane údajov.

V prípade ďalších otázok k téme ochrana údajov nás prosím kontaktujte na našej adrese ETI Slovensko alebo emailom na info@eti-slovensko.sk.

 

ETI Slovensko, spol. s r.o.

Michalská 9
811 01 Bratislava

Tel: 02/ 32 11 11 32
Fax: 02/ 32 11 32 29

email: info@eti-slovensko.sk
www.eti.sk

IČO: 45701822 DIČ:  2023090553
zapís.v OR SR odd.Sro vl.č.67004/B