Načítavam ...
Dôležité informácie! Ako Koronavírus ovplyvňuje cestovanie?

Dôležité informácie!

Užitočné linky s overenými informáciami na tému COVID-19

Ministerstvo zahraničných vecí - Oznamy a upozornenia pred cestovaním


Ministerstvo zdravotníctva SR - Všetky informácie o COVID-19


Svetová zdravotnícka organizácia - Coronavirus disease


Úrad verejného zdravotníctva SR


Európska komisia


E-mailový kontakt zriadený Úradom verejného zdravotníctva SR: novykoronavirus@uvzsr.sk


Cestovné opatrenia počas cesty do/z Egypta update 19.7.2021

Health Declaration

Návod na vyplnenie zdravotného formuláru

_______________________________

Aktualizované 19.7.2021 o 15:00 hod.

Zmeny v pravidlách cestovania platné od 19. júla 2021.,

ZAOČKOVANÍ KLIENTI BEZ KARANTÉNY:

 • osoba s oboma dávkami vakcíny po podaní aspoň 14 dní, pri jednodávkovej vakcíne 21 dní alebo osoba po prvej dávke očkovacej látky aspoň 14 dní, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

ZMENA PRE ZAOČKOVANÝCH:

 • osobám, ktoré boli zaočkované pred 9. júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu (hradený štátom) v prvý deň karantény
 • pre osoby, ktoré boli zaočkované po 9. júli 2021 platí povinnosť domácej karantény, pričom RT-PCR test (hradený štátom) je možné podstúpiť najskôr na piaty deň

NEZAOČKOVANÍ KLIENTI S KARANTÉNOU:

 • povinná 14-dňová karanténa, ktorú môžu predčasne ukončiť negatívnym RT-PCR testom najskôr na 5. deň po návrate. Tento test bude hradený štátom.

NÁVRAT Z RIZIKOVÝCH KRAJÍN (EGYPT) platí pre všetkých:

 • povinná registrácia v systéme eHranica, deti do 12 rokov sa nemusia registrovať
 • osobám vo veku 12 až 18 rokov platí prvá registrácia do 9. augusta 2021
 • vstup na územie Slovenska leteckou dopravou - povinnosť predložiť negatívny RT-PCR test nie starší ako 72 hodín (aj keď je zaočkovaný), povinnosť testovania sa nevzťahuje na deti do 12 rokov
 • osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR https://www.mindop.sk/covid/
 • všetky ďalšie podrobnosti nájdete vo Vyhláške UVZ 

KARANTÉNA NIE JE POVINNÁ PRE:

 • plne zaočkované osoby podľa novej definície
 • deti do 12 rokov sa nemusia testovať, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti
 • osoby od 12 do 18 rokov veku nemusia ísť do karantény, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu - prechodne do 9. augusta 2021
 • osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované. Tieto musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v prílohe vyhlášky, zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín

Otázky ohľadom karanténnych opatrení a testovania odporúčame komunikovať s príslušným úradom verejného zdravotníctva emailom na adrese koronapodnety@uvzsr.sk.

_______________________________

Aktualizované 6.7.2021 o 15:00 hod.

Nové pravidlá cestovania pre klientov, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky zo zahraničia. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil novú vyhlášku, ktorá začne platiť v piatok 9. júla 2021 od 06:00 hod.

V skratke platí, že končí cestovateľský semafor a na Slovensko sa z akejkoľvek krajiny bez karantény vrátia len zaočkovaní klienti.

ZAOČKOVANÍ KLIENTI BEZ KARANTÉNY:

 • osoba s oboma dávkami vakcíny po podaní aspoň 14 dní, pri jednodávkovej vakcíne 21 dní. Do 9 augusta majú výnimku aj osoby, ktoré na druhú dávku vakcíny ešte len čakajú.

NEZAOČKOVANÍ KLIENTI S KARANTÉNOU:

 • povinná 14-dňová karanténa, ktorú môžu predčasne ukončiť negatívnym RT-PCR testom najskôr na 5. deň po návrate. Tento test bude preplácaný štátom.

NÁVRAT Z RIZIKOVÝCH KRAJÍN (EGYPT) platí pre všetkých:

 • povinná registrácia v systéme eHranica
 • vstup na územie Slovenska leteckou dopravou - povinnosť predložiť negatívny RT-PCR test nie starší ako 72 hodín (aj keď je zaočkovaný)
 • osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR https://www.mindop.sk/covid/
 • všetky ďalšie podrobnosti nájdete vo Vyhláške UVZ 

KARANTÉNA NIE JE POVINNÁ PRE:

 • plne zaočkované osoby
 • deti do 12 rokov, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti
 • deti od 12 do 18 rokov, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu
 • osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované. Tieto musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v prílohe vyhlášky, zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín

Otázky ohľadom karanténnych opatrení a testovania odporúčame komunikovať s príslušným úradom verejného zdravotníctva emailom na adrese koronapodnety@uvzsr.sk.

_______________________________

Aktualizované 24.6.2021 o 14:00 hod.

Egypt zrušil PCR testy pre plne zaočkovaných! Klienti, ktorí po prílete do Egypta predložia očkovací certifikát proti COVID-19, budú oslobodení od povinnosti predložiť negatívny PCR test.

Očkovací certifikát musí obsahovať: 

- potvrdenie o očkovaní dvoma dávkami vakcíny (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Sputinik V, jedna dávka Johnson & Johnson*)

- QR kód

- musí byť v tlačenej forme

* Akceptované sú vakcíny povolené WHO a 14 dní po úplnom očkovaní.

Očkovacie certifikáty budú riadne kontrolované na letisku v Egypte.

Deti mladšie ako 6 rokov nemusia mať PCR test ani nemusia predložiť očkovací certifikát, vstup do Egypta im bude povolený.

Deti / Dospievajúci vo veku od 6 do 18 rokov sa musia preukázať negatívnym výsledkom PCR testu, podľa predchádzajúcich nariadení.

Klienti prichádzajúci bez očkovacieho certifikátu, budú požiadaní, aby sa preukázali negatívnym výsledkom PCR testu, nie starší ako 72 hodín alebo budú testovaní na letisku v Egypte. Poplatok za PCR test na letisku v Egypte je 30 USD na osobu.

‼️ NOVÉ INFO: Všetci cestujúci musia mať plne hodnotný PCR certifikát obsahujúci QR kód v tlačenej forme (laboratórne certifikáty s pečiatkou laboratória nebudú už akceptované). ‼️

Vstupné podmienky pri návrate z Egypta podliehajú nariadeniam v danej krajine.

_______________________________

Aktualizované 14.6.2021 o 12:40 hod.

Egypt je na zozname čiernych krajín s účinnosťou od 14.06.2021. Po návrate z čiernych krajín sa nariaďuje 14-dňová domáca karanténa, ktorú treba dodržať, aj keď je výsledok RT-PCR testu z 8. dňa negatívny.

_______________________________

Aktualizované 28.5.2021 o 11:00 hod.

Vláda SR schválila cestovný semafor platný od 31.5.2021 - Vyhláška UVZSR - Cestovný semafor.

Podmienky vstupu, tranzitu a odchodu do Egypta z jednotlivých odletových miest (Bratislava, Viedeň, Praha, Budapešť a Katovice nájdete v ETI cestovnom semafore TU.

_______________________________

Aktualizované 30.4.2021 o 12:30 hod.

Upozorňujeme, že dočasné zrušenie vízovej povinnosti pri vstupe do Egypta končí 30.4.2021

_______________________________

Aktualizované 28.4.2021 o 14:40 hod.

Zákaz cestovania do zahraničia na účely rekreácie sa predlžuje do 28. mája 2021. Klientov, ktorí majú v tomto období naplánovaný zájazd bude kontaktovať predajca, u ktorého si zájazd zakúpili. Naďalej máme v ponuke lety z Prahy, Budapešti a z Katovíc.

_______________________________

Aktualizované 17.3.2021 o 13:30 hod.

NÁVRAT Z EGYPTA NA SLOVENSKO:

Ak klient nevyplní tieto formuláre, nebude možné klienta odbaviť na návrat na Slovensko! Vzhľadom na čas potrebný na vyplnenie a potrebné internetové pripojenie odporúčame uvedené formuláre vyplniť deň pred odletom z Egypta ešte na hoteli v mieste pobytu. WIFI pripojenie nie je k dispozícii na letisku v Hurghade!

PO NÁVRATE Z EGYPTA NA SLOVENSKO: 

 • ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v ôsmy deň domácej izolácie,
 • pokiaľ cestujete z krajiny mimo EÚ, musíte v izolácii zotrvať do obdržania negatívneho výsledku testu,
 • domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti,
 • ste zároveň povinní nahlásiť sa telefonicky alebo elektronicky vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu

Odkaz na oficiálnu stránku MZV SR s dátumom poslednej aktuálizácie 9.3.2021: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr

UPOZORNENIE: Vstup do budovy letiska M. R. Štefánika je možný len s negatívnym agntigénovým alebo RT-PCR testom, resp. potvrdením o prekonaní Covid-19! Od 15. 3. vstup len v respirátore FFP2!

_______________________________

Aktualizované 17.3.2021 o 10:40 hod.

UPOZORNENIE! Pred odletom je potrebné vyplniť a odovzdať tento formulár „Čestné prehlásenie cestujúceho“ na check-ine na letisku v Bratislave. Bez vyplnenia tohto formulára, nebude možné klienta odbaviť. Formulár je nutné vyplniť za každú osobu samostatne.

_______________________________

Aktualizované 25.2.2021 o 14:40 hod.

NÁVRAT Z EGYPTA NA SLOVENSKO:

 • každý cestujúci sa musí bezprostredne zaregistrovať na webe https://korona.gov.sk/ehranica/ a potvrdenie v tlačenej forme o jeho vyplnení predložiť na požiadanie
 • každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko, teda vstupuje na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou, je povinný vyplniť online formulár na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR https://www.mindop.sk/covid/

Ak klient nevyplní tieto formuláre, nebude možné klienta odbaviť na návrat na Slovensko! Vzhľadom na čas potrebný na vyplnenie a potrebné internetové pripojenie odporúčame uvedené formuláre vyplniť deň pred odletom z Egypta ešte na hoteli v mieste pobytu. WIFI pripojenie nie je k dispozícii na letisku v Hurghade!

PO NÁVRATE Z EGYPTA NA SLOVENSKO: 

 • po príchode z Egypta je nutné absolvovať nie desaťdňovú, ale štrnásťdňovú izoláciu
 • cestujúci bude testovaný RT-PCR metódou nie na piaty, ale na ôsmy deň po príchode
 • osoby ukončujú izoláciu iba obdržaním negatívneho výsledku testu. Nie je možné ju ukončiť bez testovania a ani jej predísť predložením negatívneho výsledku testu na COVID-19. Deti do 10 rokov nemusia byť otestované, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti
 • pri návrate z Egypta neplatia výnimky pre osoby, ktoré boli zaočkované aj druhou dávkou vakcíny pred viac ako 14-timi dňami  ani pre osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19

UPOZORNENIE: Vstup do budovy letiska M. R. Štefánika je možný len s negatívnym agntigénovým alebo RT-PCR testom, resp. potvrdením o prekonaní Covid-19!

_______________________________

Aktualizované 8.2.2021 o 14:00 hod.

Po príchode z rizikových krajín (Egypt) bude po novom nutné absolvovať nie desaťdňovú, ale štrnásťdňovú izoláciu. Osoba bude po novom testovaná RT-PCR metódou nie na piaty, ale na ôsmy deň po príchode. 

Osoby ukončujú izoláciu iba obdržaním negatívneho výsledku testu. Nie je možné ju ukončiť bez testovania a ani jej predísť predložením negatívneho výsledku testu na COVID-19. Deti do 10 rokov nemusia byť otestované, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.

Vo všetkých prípadoch sa osoby prichádzajúce na Slovensko musia najneskôr bezprostredne pri vstupe na Slovensko zaregistrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica.

_______________________________

Aktualizované 4.2.2021 o 10:00 hod.

Česká vláda pridáva Egypt medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy. Preto sa s účinnosťou od 5. februára 2021 sprísňujú podmienky pre vstup osôb do ČR.

Každý cestujúci, je povinný vyplniť príjazdový formulár, musí mať negatívny PCR test z Egypta, nie starší ako 72 hodín. Test bude hradený klientmi. Výsledky klient obdrží v elektronickej podobe. Bez toho nebude klientom povolený vstup na palubu lietadla.

VÝNIMKA! Cestujúci, ktorí pricestujú do Prahy do 14.2. si môžu urobiť PCR test priamo na letisku v Prahe alebo v Egypte. Je to rozhodnutie klienta. Po 14.2. nebude možné vykonať PCR test na letisku v Prahe.

Viac info nájdete TU.

_______________________________

Aktualizované 7.1.2021 o 10:00 hod.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sme pristúpili k úprave pracovnej doby. Od štvrtka, 7.1.2021 až do odvolania, sme Vám k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 9:00 - 16:00.

Vybavovanie telefonických objednávok a dotazov bude prebiehať obmedzene. Preto Vás prosíme, aby ste nás s Vašimi požiadavkami kontaktovali výhradne prostredníctvom e-mailu na info@eti-slovensko.sk 

_______________________________

Aktualizované 14.12.2020 o 09:30 hod.

Od 01.12.2020 sú PCR testy akceptované len za predpokladu splnenia nižšie uvedených noriem:

✓ certifikát s negatívnym výsledkom PCR testu musí byť v anglickom jazyku
✓ negatívny PCR test nesmie byť starší ako 72 hodín
✓ musí byť opečiatkovaný a podpísaný zdravotným pracovníkom
✓ musí obsahovať vodoznak alebo QR kód, ktorý priamo odkazuje na oficiálnu webovú stránku laboratória
✓ ak klient nemá k dispozícii tlačený PCR test, musí mať oficiálny e-mail s výsledkom z oficiálnej e-mailovej adresy laboratória
✓ PCR test musí byť jasný a musí obsahovať všetky podrobnosti o pacientovi 
✓ PCR test napísaný ručne nebude akceptovaný

V prípade nedodržania vyššie uvedených noriem je potrebné, aby klient vykonal PCR test po prílete do Egypta na letisku za poplatok 30$.

_______________________________

Aktualizované 10.12.2020 o 16:00 hod.

Bazény hotelov RED SEA v zimnej sezóne 2020-2021 nie sú vyhrievané.

_______________________________

Aktualizované 25.11.2020 o 12:00 hod.

Dôležité upozornenie od leteckej spoločnosti:
1) všetci cestujúci BEZ PCR testu už zo SR, HU a CZ povinne musia mať so sebou do HRG fotokópiu pasu na stránke s fotografiou! Odporúčame Všetkým testy PCR vopred. Tí cestujúci, ktorí budú pozitívne testovaní v HRG (po prílete) musia následne podstúpiť karanténu a sériu testov (na vlastné náklady) podľa Egyptských nariadení. Návrat do Európy týchto pozitívne testovaných v Egypte je možný až po predložení negatívneho PCR testu, bez tohoto nebude môcť tento cestujúci nastúpiť do lietadla späť.    

_______________________________

Aktualizované 16.11.2020 o 11:00 hod.

Odlety do Hurghady už aj z Bratislavy sú tu od 18.12.2020. Odporúčame PCR testy vopred.

 

_______________________________

Aktualizované 10.11.2020 o 14:00 hod.

Nové lety do Hurghady

 • z Prahy 2x týždenne (piatok, sobota) od 13.11.2020 
 • z Budapešti 1x týždenne (sobota) od 28.11.2020 

Odporúčame PCR testy vopred.

_______________________________

Aktualizované 28.10.2020 o 15:00 hod.

V dôsledku pretrvávajúcich opatrení nariadených vládou SR proti šíreniu vírusu COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že zájazdy do 17.12.2020 nemožno realizovať zo Slovenska. Aké máte možnosti podľa novely zákona o cestovnom ruchu sa dočítate TU.

_______________________________

Aktualizované 19.10.2020 o 10:30 hod.

V dôsledku pretrvávajúcich opatrení nariadených vládou SR proti šíreniu vírusu COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že zájazdy od 01.11.2020 do 19.11.2020 nemožno realizovať zo Slovenska. Aké máte možnosti podľa novely zákona o cestovnom ruchu sa dočítate TU.

_______________________________

Aktualizované 12.10.2020 o 15:00 hod.

Dôležité informácie na pravidelnej linke Praha - Hurghada:

Všetci cestujúci BEZ PCR testu musia mať povinne so sebou z Prahy do Hurghady fotokópiu pasu dvojstránky s fotografiou.

_______________________________

Aktualizované 5.10.2020 o 14:30 hod.

V dôsledku pretrvávajúcich opatrení nariadených vládou SR proti šíreniu vírusu COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že zájazdy od 01.10.2020 do 31.10.2020 nemožno realizovať zo Slovenska. Aké máte možnosti podľa novely zákona o cestovnom ruchu sa dočítate TU.

_______________________________

Aktualizované 1.10.2020 o 12:00 hod.

Egyptská vláda sa rozhodla oslobodiť turistov cestujúcich do Egypta od vízových poplatkov do 30.04.2021.

_______________________________

Aktualizované 23.09.2020 o 13:00 hod.

V dôsledku pretrvávajúcich opatrení nariadených vládou SR proti šíreniu vírusu COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že zájazdy od 01.10.2020 do 15.10.2020 nemožno realizovať zo Slovenska. Aké máte možnosti podľa novely zákona o cestovnom ruchu sa dočítate TU.

_______________________________

Aktualizované 02.09.2020 o 13:30 hod.

V dôsledku pretrvávajúcich opatrení nariadených vládou SR proti šíreniu vírusu COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že zájazdy od 01.09.2020 do 30.09.2020 nemožno realizovať zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a z Maďarska. Aké máte možnosti podľa novely zákona o cestovnom ruchu sa dočítate TU.

_______________________________

Aktualizované 02.09.2020 o 09:40 hod.

Vykonávanie PCR testu pred vstupom do Egypta je pre cestujúcich k dispozícii aj na letiskách v Hurghade, Marsa Alam, Sharm El Sheiku a v Tabe. Od 1.9.2020 teda môžu turisti, ktorí nemohli vykonať test PCR 72 hodín pred odletom, alternatívne vykonať na vyššie uvedených letiskách za 30$. Stále platí, že vstupné víza za 25$ sú zrušené do 31.10.2020.

_______________________________

Aktualizované 21.08.2020 o 13:00 hod.

Od 1.9.2020 je podmienkou vstupu do Egypta povinnosť predložiť negatívny PCR-test, ktorý nie je starší ako 72 hodín, toto nariadenie platí pre všetkých cestujúcich, ktorí priletia do krajiny. Viac informácii sa dočítate TU.

_______________________________

Aktualizované 19.08.2020 o 10:40 hod.

V dôsledku pretrvávajúcich opatrení nariadených vládou SR proti šíreniu vírusu COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že zájazdy od 01.09.2020 do 13.09.2020 nemožno realizovať. Aké máte možnosti podľa novely zákona o cestovnom ruchu sa dočítate TU.

_______________________________

Aktualizované 10.08.2020 o 10:00 hod.

Od 7.8.2020 je podmienkou vstupu do Egypta povinnosť predložiť negatívny PCR-test, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

Pre osoby prichádzajúce do Egypta priamo do letovísk Sharm El Sheikh, Hurghada, Marsa Matrouh a Marsa Alam sa predloženie negatívneho PCR-testu nevyžaduje.

_______________________________

Aktualizované 29.07.2020 o 09:00 hod.

V dôsledku pretrvávajúcich opatrení nariadených vládou SR proti šíreniu vírusu COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že zájazdy od 01.08.2020 do 31.08.2020 nemožno realizovať. Aké máte možnosti podľa novely zákona o cestovnom ruchu sa dočítate TU.

_______________________________

Aktualizované 23.07.2020 o 14:00 hod.

V dôsledku pretrvávajúcich opatrení nariadených vládou SR proti šíreniu vírusu COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že zájazdy od 01.08.2020 do 16.08.2020 nemožno realizovať. Aké máte možnosti podľa novely zákona o cestovnom ruchu sa dočítate TU.

_______________________________

Aktualizované 20.07.2020 o 09:00 hod.

_______________________________

Aktualizované 16.07.2020 o 11:00 hod.

Hotel Siva Grand Beach zo siete RED SEA HOTELS získal Certifikát bezpečnosti.

_______________________________

Aktualizované 15.07.2020 o 12:00 hod.

Obľúbený hotel zo siete Red Sea Hotels The Grand Resort sa upravuje z pôvodných 5 hviezd na aktuálnu triedu hotela 4 hviezdy.

_______________________________

Aktualizované 14.07.2020 o 10:00 hod.

Od 15.07.2020 nadobudne účinnosť nariadenie vlády Maďarskej republiky, že občania cudzích krajín prichádzajúci z červených krajín nemôžu vstúpiť na územie Maďarska. Egypt patrí medzi červené krajiny https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/madarsko-podmienky-vstupu-a-tranzitu-od-15-jula?_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fcestovanie_a_konzularne_info%2Foznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim

Letisko vo Viedni zakázalo do 31.7.2020 prílety z Egypta.

_______________________________

Aktualizované 07.07.2020 o 11:00 hod.

Ďalšie hotely zo siete RED SEA HOTELS získali Certifikát bezpečnosti.

_______________________________

Aktualizované 06.07.2020 o 10:00 hod.

Od dnes 6.júla je pre osoby prichádzajúce z viac rizikových krajín (v zmysle zoznamu v opatrení ÚVZ SR) ZRUŠENÁ povinnosť prísť na územie SR a predkladať výsledky testu na ochorenie COVID-19.

Po príchode z takýchto krajín je potrebné kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý zabezpečí, aby tieto osoby absolvovali test na ochorenie COVID-19. Až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v domácej izolácii.

Toto nariadenie platí pre všetky príletové miesta z destinácie Egypt.

_______________________________

Aktualizované 02.07.2020 o 10:30 hod.

Cestovanie do Egypta pre slovenských občanov s odletom mimo SR (napr. z Budapešti, z Viedne, z Prahy a pod.) je momentálne podmienené pri návrate do SR preukázaním sa negatívnym testom COVID-19 na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Pre viac informácií kontaktujte Ministerstvo zahraničných vecí +421 906 075 978.

_______________________________

Aktualizované 30.06.2020 o 10:00 hod.

Prvé z obľúbených hotelov zo siete RED SEA HOTELS už získali Certifikát bezpečnosti!

 _______________________________

Aktualizované 25.06.2020 o 10:00 hod.

V dôsledku pretrvávajúcich opatrení nariadených vládou SR proti šíreniu vírusu COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že zájazdy od 01.07.2020 do 31.07.2020 nemožno realizovať. Aké máte možnosti podľa novely zákona o cestovnom ruchu sa dočítate TU.

_______________________________

Aktualizované 24.06.2020 o 17:00 hod.

Nariadenie Ministerstva cestovného ruchu v Egypte: Cestujúci budú pred nástupom do lietadla vypĺňať formulár „Čestné prehlásenie cestujúceho“ v ktorom sa požadujú informácie:

 1. Ktoré krajiny navštívili za posledných 14 dní pred vstupom do Egypta
 2. Cestujúci musí potvrdiť, že nevykazoval žiadne príznaky týkajúce sa Covid-19 za posledných 14 dní pred cestou
 3. Cestujúci musí potvrdiť, že vedome nebol v blízkom kontakte s osobou pozitívnou na Covid-19 za posledných 14 dní pred cestou
 4. Cestujúci súhlasí, že upovedomí personál v hoteli alebo lekára, ak sa uňho objavia príznaky vzťahujúce sa na Covid-19 počas ich pobytu v Egypte
 5. Cestujúci musí mať platné medzinárodné zdravotné poistenie pokrývajúce ich pobyt v Egypte

Formulár „Čestné prehlásenie cestujúceho“ nájdete na oficiálnej stránke Ministerstva cestovného ruchu TU.

Cestujúci musia tento formulár predložiť po príchode do Egypta. Iba cestujúci prichádzajúci z krajín vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za silne infikované Covidom-19 musia predložiť výsledok PCR testu (urobený v krajine pôvodu najneskôr do 48 hodín pred dátumom cesty). Zoznam týchto krajín sa bude pravidelne aktualizovať na oficiálnej stránke Ministerstva cestovného ruchu v Egypte.

Viac informácii sa dočítate TU.

 

_______________________________

Aktualizované 11.06.2020 o 15:00 hod.

Egyptská vláda sa rozhodla oslobodiť turistov cestujúcich do Egypta od vízových poplatkov do 31.10.2020 a zároveň prijala rozhodnutie o znížení vstupného do všetkých kultúrnych a historických pamiatok.

_______________________________

Aktualizované 09.06.2020 o 15:00 hod.

Možnosti pre klienta podľa zákona 136/2020 Z.z. ohľadom zájazdov Covid-19 nájdete TU.

_______________________________

Aktualizované 25.05.2020 o 11:00 hod.

V dôsledku pretrvávajúcich opatrení nariadených vládou SR proti šíreniu vírusu COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že zájazdy od 01.06.2020 do 30.06.2020 nemožno realizovať. 

_______________________________

Aktualizované 18.05.2020 o 14:00 hod.

Aktuálne usmernenia a nariadenia pre egyptské hotely prijaté egyptským ministerstvom cestovného ruchu TU.

_______________________________

Aktualizované 29.04.2020 o 13:00 hod.

V dôsledku pretrvávajúcich opatrení nariadených vládou SR proti šíreniu vírusu COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že zájazdy od 01.05.2020 do 31.05.2020 nemožno realizovať.

_______________________________

Aktualizované 16.04.2020 o 12:00 hod.

"Egyptská vláda vydala rozhodnutie o dočasnom zastavení medzinárodnej leteckej dopravy z a do Egypta do 23. apríla 2020."

_______________________________

Aktualizované 09.04.2020 o 10:00 hod.

"Ministerstvo dopravy a výstavby SR predĺžilo zákaz civilných letov, preto letisko v Bratislave bude uzatvorené až do odvolania."

_______________________________

Aktualizované 27.03.2020 o 11:00 hod.

"Ministerstvo dopravy a výstavby SR predĺžilo zákaz civilných letov o ďalších štrnásť dní, a to od 27. marca minimálne do 10. apríla 2020."

" Egyptská vláda vydala rozhodnutie o dočasnom zastavení medzinárodnej leteckej dopravy z a do Egypta do 15. apríla 2020."

_______________________________

Aktualizované 26.03.2020 o 10:00 hod.

Na základe Vašich podnetov sme sa rozhodli aktualizovať možnosti pre klienta, ktorého plánovaný termín dovolenky je po dátume 1.5.2020. Klienti majú možnosť vybrať si z nasledujúcich alternatív:

Alternatíva 1 - Bezplatné prebookovanie dovolenky, zmena termínu

Klient môže zmeniť termín pôvodného zájazdu na nový na základe aktuálnej ceny, a to bezplatne. V prípade záujmu o prebookovanie dovolenky kontaktujte prosím naše rezervačné oddelenie na info@eti-slovensko.sk. Pri nižšej cene nového zájazdu bude klientovi vystavený voucher v hodnote rozdielu, platný do 31.10.2021. Pri vyššej cene nového zájazdu klient doplatí rozdiel.

Alternatíva 2 - Dovolenkový voucher

Umožňuje klientom previesť už zaplatenú sumu na dovolenkový voucher.  Vystavuje sa ako protihodnota zaplatených peňazí. Klient môže voucher použiť na akúkoľvek dovolenku z ponuky ETI Slovensko pre rok 2020 a 2021Najneskôr však do 31.10.2021. Ak poukaz do uvedeného dátumu nevyužije, prepadáva bez náhrady. Samotný voucher nie je možné stornovať ani zameniť za hotovosť. Výška voucheru zodpovedá sume, reálne uhradenej na účet ETI Slovensko. Voucher je možné využiť len u predajcu u ktorého bol pôvodný zájazd zakúpený. Voucher sa vydáva na konkrétnu osobu objednávateľa a nie je možné ho previesť na inú osobu. Klient ho nemôže predať ani darovať a musí byť cestujúcim v novej rezervácii. 

Alternatíva 3 - Storno dovolenky

Na základe mimoriadnej situácie sme od 25.03.2020 pristúpili k aktualizácii výpočtu storno podmienok. To znamená, že výpočet výšky aktuálneho storno poplatku sa bude riadiť predovšetkým na základe skutočne vzniknutých nákladov (prevažne u cestujúcich, ktorý chcú odstúpiť od zmluvy v lehote do 30. dňa pred začatím zájazdu). K tejto aktualizácii nás doviedol najmä fakt, že značné finančné prostriedky boli prevedené na zahraničných partnerov (zálohové platby pre hoteli). Keďže každá rezervácia je iná a unikátna, pre výpočet storno poplatku prosím pošlite konkrétnu požiadavku na info@eti-slovensko.sk, kde Vám bude vyrátaná aktuálna výška storno poplatku na základe skutočne vzniknutých nákladov.

Nižšie uvádzame kompletné storno podmienky podľa VZP CK ETI Slovensko:

 skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 10% z ceny Zájazdu, ak Cestujúci odstúpi od Zmluvy o zájazde v lehote do 30. dňa pred začatím Zájazdu;


✓ skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 25% z ceny Zájazdu, ak Cestujúci odstúpi od Zmluvy o zájazde v lehote do 20. dňa pred začatím Zájazdu;


✓ skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50% z ceny Zájazdu, ak Cestujúci odstúpi od Zmluvy o zájazde v lehote od 19. do 10. dňa pred začatím Zájazdu;


✓ skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 75% z ceny Zájazdu, ak Cestujúci odstúpi od Zmluvy o zájazde v lehote od 9. do 4. dňa pred začatím Zájazdu;


✓ skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 100% z ceny Zájazdu, ak Cestujúci odstúpi od Zmluvy o zájazde v lehote od 3 dní (72 hodín) pred začatím Zájazdu.


_______________________________

Aktualizované 23.03.2020 o 12:00 hod.

Nárok na voucher 120% majú klienti, ktorí:

 • majú zakúpený zájazd s odletom z Bratislavy do 30.04.2020
 • majú zakúpený zájazd s odletom mimo SR (napr. z Viedne, z Budapešti, z Katovíc, z Prahy) do 30.04.2020 

Platnosť voucheru je do 31.10.2021. V prípade uplatnenia voucheru 120% musí byť zájazd plne uhradený, tzn. musí byť uhradená záloha aj doplatok. Nakoľko klienti ešte nevedia, aký termín zvoliť, zľavový voucher vieme vystaviť len na finančnú čiastku, bez udania konkrétneho termínu. Poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť ani využiť na zájazd od inej CK.

Ak nie je zájazd plne uhradený, ponúkame pre všetky odlety do 30.04.2020 bezplatné prebookovanie zájazdu na neskorší termín.

Klienti, ktorí majú zakúpené zájazdy s odletom od 01.05.2020 budú vybavovaní priebežne podľa vývoja situácie s COVID-19.


_______________________________

Aktualizované 19.03.2020 o 15:00 hod.

Vzhľadom na situáciu budú všetky lety z Rakúska do destinácii Hurghada, Marsa Alam a Sharm El Sheikh zrušené od 19.3.20 do 31.3.2020.

Dotknutým klientom ponúkame nasledujúce možnosti:

1. poukaz na 120% z ceny zakúpeného zájazdu vo forme poukážky / voucheru na zmenu termínu ich dovolenky na neskorší dátum.  V prípade uplatnenia voucheru 120% musí byť zájazd plne uhradený, tzn. musí byť uhradená záloha aj doplatok.

2. Klienti majú nárok na bezplatné storno.


_______________________________

Aktualizované 17.03.2020 o 17:00 hod.

Egyptská vláda vydala rozhodnutie o dočasnom zastavení medzinárodnej leteckej dopravy z a do Egypta od 19. marca 2020 do 31. marca 2020. Návrat klientov domov zabezpečujeme v koordinácii s ministerstvom zahraničných vecí. Hostia budú o návrate informovaní priamo v mieste pobytu. Všetky odlety do 31.3.2020 budú zrušené.


_______________________________

Aktualizované 16.03.2020 o 18:00 hod.

Z dôvodu nariadenia vlády SR o opatreniach súvisiacich s bojom proti COVID-19 oznamujeme, že centrála CK ETI Slovensko bude fungovať v obmedzenom režime do odvolania. Naše rezervačné oddelenie Vám bude k dispozícii v pracovných dňoch od 09:00 do 17:00 od pondelka do piatka na e-mailovej adrese info@eti-slovensko.sk alebo na čísle 02/32 11 11 32.


_______________________________

Aktualizované 13.03.2020 o 12:45 hod.

Upozorňujeme na preventívne bezpečnostné opatrenia prijaté egyptským ministerstvom zdravotníctva:

 • odteraz musí byť vyplnená zdravotná karta, ako aj obvyklá vstupná karta, ktorú dostanete v lietadle pred pristátím
 • pri výstupe z lietadla sa u každého cestujúceho skontroluje telesná teplota zamestnancom ministerstva zdravotníctva pomocou infračerveného teplomeru

Jedným z ďalších opatrení je zvýšenie hygienických štandardov v hoteloch. Delegáti a hotelový personál bol poverený manažmentom hotelov, aby si pri stretnutí, ale aj pri odchádzaní nepotriasli rukou – nepovažujte to za drzé správanie!

Nižšie nájdete niekoľko tipov, ako si užiť svoju dovolenku pri Červenom mori bezstarostne.

Ako Koronavírus ovplyvňuje cestovanie?

Nakoľko je ochorenie koronavírusom vážne, bolo prijatých niekoľko opatrení. Zavedenie prísnejších hygienických a preventívnych opatrení má zabrániť jeho šíreniu. Cestujúci prichádzajúci do krajiny, preto musia rátať so zvýšenou kontrolou zdravotného stavu, nie len na letiskách. Ak má letecká spoločnosť podozrenie, že cestujúci má prenosnú chorobu, má právo cestujúcemu odmietnuť nástup na palubu lietadla. Každý cestujúci by sa mal vyhýbať silne postihnutým oblastiam a vykonávať odporúčané preventívne opatrenia.

Odporúčania pre cestujúcich!

 • Pravidelné umývanie rúk mydlom a horúcou vodou alebo použitie dezinfekčných prostriedkov
 • Vyhýbanie sa preplneným oblastiam a veľkému davu ľudí
 • Vyvarovanie sa kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky chrípky alebo nádchy
 • Zabránenie nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami a dôkladné tepelné upravenie živočíšnych výrobkov
 • Ak sa necítite zdravotne dobre, overte si, či máte príznaky spojené s týmto vírusom: teplota, kašeľ a dýchavičnosť. Následne kontaktuje telefonicky svojho lekára alebo infolinku Národného centra zdravotníckych informácii - 0800 221 234 alebo Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682, kde vám odborníci odpovedajú na otázky alebo napíšte na: novykoronavirus@uvzsr.sk

S pozdravom
Váš Tím ETI Slovensko