Načítavam ...
Ak teraz zruším dovolenku, o koľko zo zaplatenej sumy prídem?

Ku každej Vašej rezervácii pristupujeme individuálne.

Zájazdy do 30.6.2020

Zájazdy do 30.6.2020, ktoré nemožno realizovať počas platnosti výnimočného stavu. Tam odporúčame klientom využiť 2 možnosti:

  • bezplatné prebookovanie na neskorší termín za aktuálne ceny
  • dovolenkový voucher - umožňuje klientom previesť už zaplatenú sumu na dovolenkový voucher. Vystavuje sa ako protihodnota zaplatených peňazí. Klient môže voucher použiť na akúkoľvek dovolenku z ponuky ETI Slovensko pre rok 2020 a 2021. Najneskôr však do 31.08.2021.

Zájazdy od 1.7.2020 do 31.7.2020

Klienti majú možnosť vybrať si z nasledujúcich alternatív:

Alternatíva 1 - Bezplatné prebookovanie dovolenky, zmena termínu

Klient môže zmeniť termín pôvodného zájazdu na nový na základe aktuálnej ceny, a to bezplatne. V prípade záujmu o prebookovanie dovolenky kontaktujte prosím naše rezervačné oddelenie na info@eti-slovensko.sk. Pri nižšej cene nového zájazdu bude klientovi vystavený voucher v hodnote rozdielu, platný do 31.08.2021. Pri vyššej cene nového zájazdu klient doplatí rozdiel.

Alternatíva 2 - Dovolenkový voucher

Umožňuje klientom previesť už zaplatenú sumu na dovolenkový voucher. Vystavuje sa ako protihodnota zaplatených peňazí. Klient môže voucher použiť na akúkoľvek dovolenku z ponuky ETI Slovensko pre rok 2020 a 2021. Najneskôr však do 31.08.2021. Ak poukaz do uvedeného dátumu nevyužije, prepadáva bez náhrady. Samotný voucher nie je možné stornovať ani zameniť za hotovosť. Výška voucheru zodpovedá sume, reálne uhradenej na účet ETI Slovensko. Voucher je možné využiť len u predajcu, u ktorého bol pôvodný zájazd zakúpený. Voucher sa vydáva na konkrétnu osobu objednávateľa, ale je možné zameniť cestujúcich v novej rezervácii. 

Alternatíva 3 - Storno dovolenky

Na základe mimoriadnej situácie sme od 25.03.2020 pristúpili k aktualizácii výpočtu storno podmienok. To znamená, že výpočet výšky aktuálneho storno poplatku sa bude riadiť predovšetkým na základe skutočne vzniknutých nákladov (prevažne u cestujúcich, ktorý chcú odstúpiť od zmluvy v lehote do 30. dňa pred začatím zájazdu). K tejto aktualizácii nás doviedol najmä fakt, že značné finančné prostriedky boli prevedené na zahraničných partnerov (zálohové platby pre hoteli). Keďže každá rezervácia je iná a unikátna, pre výpočet storno poplatku prosím pošlite konkrétnu požiadavku na info@eti-slovensko.sk, kde Vám bude vyrátaná aktuálna výška storno poplatku na základe skutočne vzniknutých nákladov.


Zájazdy po 1.8.2020

Klient, ktorého plánovaný termín dovolenky je po dátume 1.8.2020 môže požiadať o storno dovolenky podľa VZP CK ETI Slovensko (viď nižšie). Keďže každá rezervácia je iná a unikátna, pre výpočet storno poplatku prosím pošlite konkrétnu požiadavku na info@eti-slovensko.sk, kde Vám bude vyrátaná aktuálna výška storno poplatku na základe skutočne vzniknutých nákladov.


Nižšie uvádzame kompletné storno podmienky podľa VZP CK ETI Slovensko:

 skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 10% z ceny Zájazdu, ak Cestujúci odstúpi od Zmluvy o zájazde v lehote do 30. dňa pred začatím Zájazdu;


✓ skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 25% z ceny Zájazdu, ak Cestujúci odstúpi od Zmluvy o zájazde v lehote do 20. dňa pred začatím Zájazdu;


✓ skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50% z ceny Zájazdu, ak Cestujúci odstúpi od Zmluvy o zájazde v lehote od 19. do 10. dňa pred začatím Zájazdu;


✓ skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 75% z ceny Zájazdu, ak Cestujúci odstúpi od Zmluvy o zájazde v lehote od 9. do 4. dňa pred začatím Zájazdu;


✓ skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 100% z ceny Zájazdu, ak Cestujúci odstúpi od Zmluvy o zájazde v lehote od 3 dní (72 hodín) pred začatím Zájazdu.