Načítavam ...
Staroveké chrámy

Staroveké chrámy v Egypte

Záujemcovia o kultúru a históriu si prídu na svoje pri návšteve Horného Egypta. Jedným z dôvodov je nespočetné množstvo zachovalých chrámov ešte z dôb faraónov. Chrámy boli pomyselnou vstupnou bránou do Egypta od juhu a mali symbolizovať jeho význam. Určené boli nielen k uctievaniu kultu egyptských bohov, ale aj kráľa a kráľovnej.

 

Význam chrámov v Egypte

Chrámy v starom Egypte nemožno porovnávať s chrámami dnešných náboženstiev. V staroegyptskom chráme boli čisté „obydlia bohov“, pretože ľudia starovekého Egypta verili, že budú existovať dodnes a odtiaľ zaručia existenciu stvorenia. Zo symbolického hľadiska boli chrámy akýmisi modelmi vesmíru a podieľali sa s faraónmi na napredovaní sveta. Chrámy boli teda príbytkami božských síl, ktoré sa v staroegyptských časoch nazývali „dom Boží“.

Chrámy a hrobky boli postavené z kameňa, pretože kameň bol materiálom nesmrteľnosti a určený na večnosť. Obytné budovy, vrátane obydlí faraónov boli vyrobené z bahnitých tehál. To dokazuje, aký veľký význam mali chrámy pre ľudí a faraónov. V chrámoch žili nielen bohovia, ale aj zamestnanci chrámu a kňazi.

Vydajte sa s nami na cestu do krajiny faraónov, do ríše starovekého Egypta a dozviete sa viac o nasledujúcich historických dielach starovekého Egypta: