Načítavam ...
Chrám v Luxore

Chrám v Luxore

3 km dlhá, sfingová alej tvorí „Cestu procesií“ a spája starý chrám v Karnaku s chrámom v Luxore. Luxorský chrám je zasvätený božskej trojici Amonovi, Mut a Chons. Dve 15m vysoké kolosálne sochy, ktoré zobrazujú Ramsesa II. a 25m vysoký obelisk strážia bránu svätyne. Druhý obelisk daroval sultán Muhammad Ali v roku 1 836 francúzskemu kráľovi a dodnes stojí v Paríži na námestí Place de la Concorde. Vo vnútri chrámu sa nachádza stĺpový dvor. Stĺpy, ktoré majú tvar papyrusových kvetov, sú pokryté hieroglyfmi, ktoré vypovedajú o bohovi Amonovi a víťazných bitkách Ramsesa II.

 

V podstate má chrám v Luxore dve funkcie. Každý rok sa tu oslavuje Egyptský Nový rok Opet festival, ktorý je jeden z najdôležitejších festivalov v Egypte. Táto oslava trvá 11 dní. Druhou funkciou je zjednotenie faraóna s božským Ka. V mytológii Egypta je Ka aspektom duše, ktorá prežije fyzickú smrť. Ka opúšťa telo umierajúceho a žije nezávisle. Tento rituál sa každoročne opakoval v starovekom Egypte.