Načítavam ...
Chrám Abydos

Abydov chrám

(160 km severne od Luxoru)
Ako pohrebné miesto najskorších kráľov a boha smrti Osirisa bol Abydov chrám jedným z najsvätejších miest v Egypte. Podľa legendy je v Abyde pochovaná hlava Osirisa a odohralo sa tu tiež zmŕtvychvstanie tohto boha. Preto si tu mnohí Egypťania zakladali vlastné hroby resp. aspoň napodobeniny hrobov, alebo si stavali pamätné miesta, aby sa podieľali na zmŕtvychvstaní. Tento “cintorín” sa tiahne 1,5 km. Najslávnejšou stavbou je chrám Setha I., ktorý bol dokončený jeho synom, Ramzesom II. Za chrámom sa nachádza napodobenina hrobu Oriona, kráľ Sethos I. bol pochovaný v Údolí kráľov v Luxore. V chráme je uchovaný aj významný zoznam kráľov, na ktorom sú mená všetkých kráľov, od Menesa po Setha I.