Načítavam ...
Kom Ombo

Chrám Kom Ombo

(40 km severne od Asuánu)
Dvojitý chrám Kom Ombo sa nachádza na východnom brehu Nílu v Hornom Egypte. Tento staroegyptský chrámový komplex sa nachádza asi 3,5 km juhozápadne od centra Kom Ombo. Dvojitý chrám je zasvätený bohovi Sobekovi s krokodílou hlavou a bohovi Hórovi s hlavou sokola. Pozostáva z dvoch vzájomne prepojených častí, ktoré sa delia na pylón, dvor a stĺpovú halu. Sústava vznikla za vlády Ptolemaiovcov v 2. storočí p.n.l. V kaplnke Hathor sú vystavené 2 000 rokov staré, zabalzamované krokodíly.