Načítavam ...
Chrám v Karnaku

Chrám v Karnaku

Chrámové mesto Karnak je najväčším náboženským komplexom Egypta. Jeho stavba trvala cca 1 700 rokov. Labyrintový chrámový komplex slúžil k uctievaniu boha Amona. Skladá sa z troch častí, obohnaných múrmi. Chrám Amona-Rea, nazývaný aj ríšskym chrámom, je najväčším egyptským chrámom s celkovo 10 pylónmi. Nejde o chrám v klasickom zmysle slova, ale o zbierku rôznych, pri sebe postavených sakrálnych stavieb. K najvýznamnejším častiam chrámu patrí veľká stĺpová sála, ktorá je jedným zo starovekých divov sveta a zahŕňa priestor vo veľkosti Kolínskeho dómu. 134 stĺpov v 16 radoch na ploche 4 508 m2 tvorí jednu z najväčších stavieb ľudskej histórie. V staroveku spájala alej lemovaná 365 sfingami Amonov chrám s 2,5 km vzdialeným Luxorským chrámom, oba sú na zozname UNESCO.